HBO пакет захтев

ЗАХТЕВ ЗА АКТИВАЦИЈУ ФИЛМСКОГ HD ПАКЕТА

НАПОМЕНА: *Захтев попуњавајте ћирилицом, осим поља за email адресу и captureЗахтев за HBO пакет

*Уколико је Претплатник физичко лице:
*Уколико је Претплатник правно лице:
Име и презиме корисника Уговора КДСа:
Име *
Презиме *
Адреса (подаци из личне карте):
Град: *
Општина/Насеље: *
Улица: *
Број:
Адреса (улица, град) на којој се налази прикључак:
Град: *
Улица: *

ЈМБГ: *

Контакт телефон: *
Претплатник се опредељује за:
САМ модул (за директну уградњу у дигитални ТВ пријемник)
Посебан пријемник / BOX
Пакет за који се Претплатник определио:
CINEMAX HD филмски пакет - 3 канала
HBO HD филмски пакет - 5 канала
ПРЕМИУМ филмски пакет (HBO HD + CINEMAX HD + ...) 10 канала
Уговорна обавеза (изабрати):
Без уговорне обавезе
12 месеци
24 месеца
Ваш Захтев се односи на: *
Како желите да потпишете уговор: *
Када желите да потпишете уговор:
Порука: *
E-mail: : *
Тел:
Решите:

* Обавезно поље

Back To Top
КТВИнтернетТелефонHBO ПАКЕТ