Ценовник фиксне телефоније

Ценовник Фиксне телефоније

Прикључење(*) Уз уговорну обавезу од 24 месеца Стандардна цена
Стан / Кућа 1,00 1.990,00

Месечна претплата Минути укључени у месечну претплату Цена (**)
Први телефонски прикључак 100 минута ка фиксним бројевима у Србији и Зони 1 350,00 /месечно
Додатни телефонски прикључак 100 минута ка фиксним бројевима у Србији и Зони 1 290,00 /месечно

Цене телефонског саобраћаја Цена (***)
Позиви у оквиру Јотелове мреже бесплатно
Позиви према фиксним мрежама у Србији 1,00
Позиви према мобилним мрежама у Србији 9,00
Позиви према међународним дестинацијама – Зона 1 6,00
Позиви према међународним дестинацијама – Зона 2 16,50
Позиви према међународним дестинацијама – Зона 3 25,50
Позиви према међународним дестинацијама – Зона 4 36,00
Позиви према међународним дестинацијама – Зона 5 56,00
Позиви према међународним дестинацијама – Зона 6 99,50
Позиви према бројевима хитних служби (192, 193, 194) бесплатно
Позив на чекању бесплатно
Преусмеравање позива бесплатно
Идентификација долазног позива бесплатно
Скривање броја бесплатно
Забрана позивања мобилних националних бројева бесплатно
Забрана позивања бројева у иностранству бесплатно
Забрана позивања бројева услуга са додатном вредношћу (090…) бесплатно
Листинг позива бесплатно
Слање листинга позива поштом 25,00
Позивање 070… бројева 1,00
Позивање 080… бројева бесплатно
Позивање кратких бројева 197…, 198… 1,00
Разна обавештења Телекома Србија (19812) 24,00
Тачно време (195) 10,00 по позиву
Обавештење о бројевима телефона претплатника Телекома Србија 24,00 по позиву
Пресељење телефонског прикључка бесплатно
Промена броја телефонског прикључка 290,00
Поновно укључење након искључења због неизмирених обавеза 50,00
Поновно укључење након искључења због узнемиравања корисника 1.790,00
Промена података о кориснику бесплатно

* Услов за прикључење на фиксну телефонију је да је стан/кућа прикључен/а на КДС и да на локацији постоје техничке
могућности за прикључење интернета.

** Приказане цене се односе на цену претплате услуге фиксне телефоније на месечном нивоу ван пакета услуга.

*** Позиви ка бројевима у Србији и иностранству се обрачунавају по минути разговора са заокруживањем ( тарифни интервал ) на 60 секунди, осим где је назначено да је цена по позиву.

НАПОМЕНА: Све цене су са обрачунатим ПДВ-ом, а изражене су у динарима и на месечном нивоу, осим где је другачије назначено. Овај ценовник важи од 01.11.2016.

Back To Top
КТВИнтернетТелефонHBO ПАКЕТ