Internet pricelist

ЦЕНОВНИК


Иницијално прикључење корисника на кабловски интернет ( HFC мрежу ) износи 2,990 дин. (*) (**)

Наши корисници добијају на коришћење Technicolor – ове DOCSIS 3.0 модем рутере ознаке TC7200 ( 2.4GHz & 5.0GHz ) и TC7210 ( 2.4GHz & 5.0GHz ) који омогућавају download брзине и до 800Mbps. Фабрички параметри за корисничко име и шифру су следећи:

Трошкове сервиса или замене модема, за сва евентуална оштећења  проузрокована неправилним руковањем или непажњом,  сноси корисник.

За физичка лица предвиђене су интернет брзине у „pre-paid“ варијанти, наиме, корисник је дужан да до 28. текућег месеца изврши уплату интернет брзине за наредни месец. Том приликом корисник може извршити промену интернет брзине, лично или путем WЕB-а, подношењем одговарајућег захтева.

Интернет пакети са ограниченим саобраћајем

Интернет брзина Брзина Прeноса података Укључени саобраћај Mесечна Претплата(*) Mесечна Претплата мoдема Прекорачење дин. пo MB
Basic 50/10 70GB 1.190 дин. 0.04

Свака од наведених интернет брзина траје 30 дана (почев од 1. у месецу), а неискоришћени саобраћај се не може пренети у наредни месец.

Корисник је дужан платити прекорачење најкасније до 10. у наредном месецу, у супоротном Провајдер ће му онемогућити коришћење услуге до уплате износа прекорачења.

По достизању ЛИМИТА корисници ће бити обавештени путем е-maila о достизању истог и брзина ће им се аутоматски смањити на 32 Кbps – до достизања максималног саобраћаја у току обрачунског периода, након чега ће услуга бити прекинута.

Напомена: Прекорачење је опционо, дакле плаћа се и користи искључиво на захтев корисника, уколико корисник не достави захтев провајдеру не врши се никаква доплата.

Интернет пакети без ограниченог саобраћаја

За кориснике Flat и Turbo пакета предвиђене су динамичке IP адресе, ( једна или две ), а за задату брзину преноса података, не врши се мерење саобраћаја. Цене сваке интернет брзине дате су у следећој табели:

Flat интернет брзине са динамичком IP адресом

Интернет брзина Брзина прeноса
податакa (Мbps)
Mесечна претплата(*)
Flat  1 До 70/15 1.490 дин.
Flat  2 150/15 1.880 дин.

Турбо интернет пакети

Интернет брзина Брзина прeноса
податакa (Mbps)
Mесечна претплата(*)
Turbo 1 200/15 2.180 дин.
Turbo 2 270/15 2.295 дин.

Преостале Flat и Turbo  интернет брзине са динамичком IP адресом, као и све интернет брзине са ограничењем у погледу саобраћаја плаћају се у „pre-paid“ варијанти.

* Све наведене цене су са урачунатим ПДВ-ом.

** У промотивном периоду цена је 1 дин.


Напомена: ценовник важи од 01.01.2024.

Back To Top
КТВИнтернетТелефонHBO ПАКЕТ