CenovnikKabl

Ц Е Н О В Н И К

 

 

 

1. ПРИКЉУЧАК КУЋЕ – СТАРА МРЕЖА: 1,оо дин.

 

 

 

2. ПРИКЉУЧАК ЗГРАДА – СТАРА МРЕЖА: 1,оо дин.

 

 

3. ПРИКЉУЧАК ЗГРАДЕ ( НОВЕ ): 1,оо дин;

 

 

4. ТАКСА ЗА МИРОВАЊЕ ПРИКЉУЧКА: ИЗНОС МЕСЕЧНЕ ПРЕТПЛАТЕ

 

 

5. ТАКСА ЗА ПРЕСЕЉЕЊЕ HFC ПРИКЉУЧКА  зграде/куће: 990/1.990 дин.

 

               6. ТАКСА ЗА ПРЕСЕЉЕЊЕ ОПТИЧКОГ ПРИКЉУЧКА :  4.950  дин.

 

 

7. МЕСЕЧНА ПРЕТПЛАТА/ОДРЖАВАЊЕ АНАЛОГНЕ ТВ: 1.490 дин. (са ПДВ-ом)

*Напомена: Уколико корисник узме још неки од дигиталних пакета цена месечне претплате аналогне телевизије је 1 динар.

 

 

8. ТАКСА ЗА ПОНОВ. ПРИКЉУЧЕЊЕ

ИСКЉУЧЕНИХ КОРИСНИКА: ИЗНОС МЕС. ПРЕТПЛАТЕ; 1,оо дин.

 

 

Напомена: Старом мрежом сматра се мрежа старија од 2 (две) године.

 

 

 

*** Ценовник важи од 12.01.2022. године

 

 

 

 

_____________________________

ЈОТЕЛ

 

Back To Top
КТВИнтернетТелефонHBO ПАКЕТ