CenovnikKabl

Ц Е Н О В Н И К

1. ПРИКЉУЧАК КУЋЕ – СТАРА МРЕЖА: 1,оо дин.

2. ПРИКЉУЧАК ЗГРАДА – СТАРА МРЕЖА: 1,оо дин.

3. ПРИКЉУЧАК ЗГРАДЕ ( НОВЕ ): 1,оо дин;

4. ТАКСА ЗА МИРОВАЊЕ ПРИКЉУЧКА: ИЗНОС МЕСЕЧНЕ ПРЕТПЛАТЕ

5. ТАКСА ЗА ПРЕСЕЉЕЊЕ ПРИКЉУЧКА: ИЗНОС МЕСЕЧНЕ ПРЕТПЛАТЕ

6. МЕСЕЧНА ПРЕТПЛАТА/ОДРЖАВАЊЕ КДС: 1.150 дин (са ПДВ-ом)

7. ТАКСА ЗА ПОНОВ. ПРИКЉУЧЕЊЕ

ИСКЉУЧЕНИХ КОРИСНИКА: ИЗНОС МЕС. ПРЕТПЛАТЕ; 1,оо дин.

Напомена: Старом мрежом сматра се мрежа старија од 2 (две) године.

*** Ценовник важи од 14.01.2020. године

_____________________________

ЈОТЕЛ

Back To Top
КТВИнтернетТелефонHBO ПАКЕТ