CenovnikKabl

Ц Е Н О В Н И К

 

  1. ПРИКЉУЧАК НА ОПТИЧКУ МРЕЖУ: 7,990 дин *
  2. ПРИКЉУЧАК НА HFC ( Hibryd Fiber – Coaxial ) ( зграде / куће ): 2,990 / 4,990 дин. *
  3. ТАКСА ЗА МИРОВАЊЕ ПРИКЉУЧКА: Износ месечне претплате
  4. ТАКСА ЗА ПРЕСЕЉЕЊЕ ОПТИЧКОГ ПРИКЉУЧКА:  4.990  дин.
  5. ТАКСА ЗА ПРЕСЕЉЕЊЕ HFC ПРИКЉУЧКА  ( зграде / куће ): 990 дин. / 1.990 дин.
  6.  ТАКСА ЗА ПОДЕШАВАЊЕ ТВ КАНАЛА: 500 дин.
  7. ОТКЛАЊАЊЕ КВАРА НАСТАЛОГ УСЛЕД ГРЕШКЕ КОРИСНИКА: 500 дин.
  8. ПОНОВНО УКЉУЧЕЊЕ ИСКЉУЧЕНИХ КОРСНИКА: 500 дин.
  9. ДОДАТНА ИНТСЛАЦИЈА У СТАНУ: Према ценама из Радног Налога
  10. МЕСЕЧНА ПРЕТПЛАТА / ОДРЖАВАЊЕ АНАЛОГНЕ ТВ: 1.750 дин. ( са ПДВ-ом )

 

*  Цена у промо периоду је 1,00 дин. уз орочено коришћење услуга

** Ценовник важи од 01.01.2024. године

 

Back To Top
КТВИнтернетТелефонHBO ПАКЕТ