TehnickeOsobineKablTV

ТЕХНИЧКЕ ОСОБИНЕ


 

Мрежа кабловске телевизије КДС Ј О Т Е Л је савремена хибридна оптичко-коаксијална мрежа ( HFC– Hybrid Fiber-Optic Coaxial), која има две основне намене: кабловска дистрибуција преко 100 RTV канала , односно обезбеђење преносног пута за инсталисање различитих (дигиталних) система и  сервиса уз коришћење повратног смера – као што су Интернет, фиксна Телефонија…
Access_CATV

Реализацијом овакве хибридне оптичке мреже, омогућава се на свим деловима територије покривања пријем квалитетних RTV сигнала .
Мрежа кабловске телевизије пројектована је да омогућава обраду и пренос око двадесет земаљских канала, десетине сателитских и интерни канал, уз могућност проширења.
Наша мрежа грађена је са јасном топологијом – у више нивоа, при чему је основни ниво изграђен оптичким кабловима, подземно и ваздушно, а финална дистрибуција реализована је архитектуром типа „звезда“.

Овакво решење технички је у потпуности усклађено са најновијом праксом у развијеним земљама, где се граде хибридне кабловске двосмерне мреже са могућношћу размене разноврсних података коришћењем фреквентног мултиплекса и дигиталне технике. Према нашем стандарду  и одговарајућим међународним стандардима, одабрана је за опсег повратног смера фреквенција 5-65 МHz. За директни смер опсег је 75 – 1000 МHz.
Флексибилност оваквог КДС-а је вишеструка, и односи се како на могућност проширења, тако и на повезивање система са другим целинама. Овакве потребе су биле главни разлог да се протеклих година реализује систем-мрежа са два нивоа, од којих први представља кичму КДС система. Овај ниво (Основна Мрежа) решен је одговарајућим магистралним оптичким кабловима. Изузетно је широкопојасна и има велики телекомуникациони капацитет у резерви – за будућу надоградњу. Оптичком мрежом могуће је КДС „Јотел“ повезати и са другим телекомуникационим системима у земљи. Пројектованим техничким решењем се посебно водило рачуна о поузданости система и погодности за одржавање. Ово је пресудно утицало на решење саме мреже, препоруке опреме и предвиђене начине уградње.
Прихватањем најмодернијих трендова у области двосмерних вишенаменских телекомуникационих мрежа ( HFC- оптичко коаксијалне мреже) сврстали смо се у ред већих и најозбиљнијих КДС оператора у Србији. Истовремено, коришћење оптичких и коаксијалних каблова омогућава квалитетан пренос у веома великом пропусном опсегу, што омогућава успостављење и других телекомуникационих сервиса (брз интернет, пакети програма, фиксна телефонија …)


НАША КАБЛОВСКА МРЕЖА ЈЕ HFC и ДВОСМЕРНА !

  • Хибридна оптично-коаксијална мрежа
  • Фреквентни опсег од 5-1000 МHz
  • Повратни смер од 5-65 МHz
  • Даљински надзор (делимични), који обезбедује квалитетно одржавање мреже
  • Опрема је реномираних произвођача Motorola,Scientific Atlanta ,PCT , CISCO, IBM, Televes…

У примарном делу HFC мреже налазе се градске магистрале оптичких каблова. Том мрежом се главна станица повезује са оптичким чворовима, где се врши конверзија оптичког у електрични сигнал. Чворова је стотине, тако да оптиком стижемо до сваке зграде или улице !  Из чворова се даље грана дистрибуциона коаксијална мрежа све до крајњег корисника.

 

Back To Top
КТВИнтернетТелефонHBO ПАКЕТ