Пакети

 П А К Е Т И

                                                                                                            више  услуга  заједно

Јотел својим корисницима нуди додатну  погодност :  можете узети више жељених сервиса/услуга заједно, у пакетима.

Спремили смо за Вас ДУО и ТРИО пакете, по повољнијим ценама него појединачно.
Додатно, за нове кориснике наших услуга, у пакетима, спремили смо посебну акцију :

Уколико узмете било који од ДУО пакета, прва 2 месеца су бесплатна !   (*)

Уколико узмете било који од ТРИО пакета,  прва 4 месеца су бесплатна ! (*)

      (*) Уговорна обавеза је 24 месеца.

      (*) Ценовник важи од 04.05.2018. године.

 

 Интернет + Кабловска Телевизија

ИК1 ИК2 ИК3 ИК4
ТВ
 • 60 аналогних канала
 • преко 220* дигиталних канала
 • 60 аналогних канала
 • преко 220* дигиталних канала
 • 60 аналогних канала
 • преко 220* дигиталних канала
 • 60 аналогних канала
 • преко 220* дигиталних канала
ИНТ до 30/3 Mbps,
неограничен саобраћај
WiFi рутер
до 50/5 Mbps,
неограничен саобраћај
WiFi рутер
до 100/10 Mbps
неограничен саобраћај
WiFi рутер
до 150/12 Mbps
неограничен саобраћај
WiFi рутер
1.595 дин 1.890 дин 2.290 дин 2.790 дин

Напомена: Број дигиталних канала гарантовано је преко 150.
 

Фиксна Телефонија + Кабловска Телевизија

 

TК1
ТВ
 • преко 60 аналогних канала
 • преко 220 дигиталних канала
ТЕЛ*
 • бесплатни разговори у оквиру Јотел мреже
 • 120 бесплатних минута ка свим фиксним бројевима
  у Србији и иностранству(Зона 1)
 • бесплатан прикључак
 • уз Јотелов број, бежични телефон на поклон
 • бесплатни пренос броја
 • бесплатне додатне функције:
  • позив на чекању
  • идентификација долазних позива
  • преусмеравање позива
1.190 дин

 Фиксна Телефонија + Интернет+ Кабловска Телевизија

TИК1 TИК2 TИК3 TИК4
ТВ
 • преко 60 аналогних канала
 • преко 220 дигиталних канала
 • преко 60 аналогних канала
 • преко 220 дигиталних канала
 • преко 60 аналогних канала
 • преко 220 дигиталних канала
 • преко 60 аналогних канала
 • преко 220 дигиталних канала
ИНТ до 30/3 Mbps,
неограничен саобраћај
WiFi рутер
до 50/5 Mbps,
неограничен саобраћај
WiFi рутер
до 100/10 Mbps
неограничен саобраћај
WiFi рутер
до 150/12 Mbps
неограничен саобраћај
WiFi рутер
ТЕЛ*
 • бесплатни разговори у оквиру Јотел мреже
 • 100 бесплатних минута ка свим фиксним бројевима
  у Србији и иностранству (Зона 1)
 • бесплатан прикључак
 • уз Јотелов број, бежични телефон на поклон
 • бесплатни пренос броја
 • бесплатне додатне функције:
  • позив на чекању
  • идентификација долазних позива
  • преусмеравање позива
 • бесплатни разговори у оквиру Јотел мреже
 • 100 бесплатних минута ка свим фиксним бројевима
  у Србији и иностранству (Зона 1)
 • бесплатан прикључак
 • уз Јотелов број, бежични телефон на поклон
 • бесплатни пренос броја
 • бесплатне додатне функције:
  • позив на чекању
  • идентификација долазних позива
  • преусмеравање позива
 • бесплатни разговори у оквиру Јотел мреже
 • 100 бесплатних минута ка свим фиксним бројевима
  у Србији и иностранству (Зона 1)
 • бесплатан прикључак
 • уз Јотелов број, бежични телефон на поклон
 • бесплатни пренос броја
 • бесплатне додатне функције:
  • позив на чекању
  • идентификација долазних позива
  • преусмеравање позива
 • бесплатни разговори у оквиру Јотел мреже
 • 100 бесплатних минута ка свим фиксним бројевима
  у Србији и иностранству (Зона 1)
 • бесплатан прикључак
 • уз Јотелов број, бежични телефон на поклон
 • бесплатни пренос броја
 • бесплатне додатне функције:
  • позив на чекању
  • идентификација долазних позива
  • преусмеравање позива
1.750 дин 2.100 дин 2.490 дин 2.990 дин

 
* додатни саобраћај и саобраћај према другим Зонама наплаћује се по ценовнику.

Back To Top
КТВИнтернетТелефонHBO ПАКЕТ